Văn phòng được quản lý

Pepperstone Australia được cấp phép bởi Ủy ban chứng khoán và đầu tư Australia (ASIC) và Pepperstone Vương quốc Anh được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lý tchính Vương quốc Anh (FCA). Theo các giấy phép này, chúng tôi có nghĩa vụ phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn trong khi thực hiện và tuân thủ các quy trình nội bộ nghiêm ngặt bao gồm: bảo vệ tiền của khách hàng, quản lý rủi ro, chống rửa tiền, thực hiện, đào tạo, kế toán và kiểm toán.

Giao dịch với Pepperstone

Các quy định có liên quan

Trang này đưa ra các biện pháp bảo vệ tài chính và pháp lý khác nhau mà bạn sẽ nhận được nếu bạn là khách hàng cá nhân và có mở tài khoản giao dịch với các doanh nghiệp tại Australia hoặc Vương quốc Anh của chúng tôi.

Thông tin quan trọng: Bạn sẽ nhận được các biện pháp bảo vệ pháp lý khác nhau tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của Pepperstone. Xin lưu ý, các yêu cầu quản lý dưới đây dành cho các nhà đầu tư cá nhân và các yêu cầu khác nhau có thể áp dụng cho các nhà buôn chứng khoán. Thông tin này không dành cho mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân nào ở bất kỳ quốc gia nào mà tại đó việc phân phối hoặc sử dụng đó là trái với luật pháp địa phương.

Châu Úc
Anh Quốc/Châu Âu
Châu Âu
Tên công ty
Pepperstone Group Limited
Pepperstone Limited
Cơ quan quản lý
ASIC (Ủy ban chứng khoán và đầu tư Australia)
FCA (Cơ quan quản lý tài chính)
Cơ quan khiếu nại
Cơ quan khiếu nại tài chính Australia
Dịch vụ thanh tra tài chính
Hạn chế về đòn bẩy - Các cặp tiền tệ chính
Lên đến 500:1, tùy thuộc vào công cụ
30:1
Hạn chế về đòn bẩy - Các cặp tiền tệ phụ, vàng và các chỉ số chính
Lên đến 500:1, tùy thuộc vào công cụ
20:1
Hạn chế về đòn bẩy - Các hàng hóa không phải là vàng và các chỉ số vốn phụ
Lên đến 500:1, tùy thuộc vào công cụ
10:1
Hạn chế về đòn bẩy - Vốn sở hữu cá nhân
Lên đến 20:1
5:1
Hạn chế về đòn bẩy - Tiền điện tử
Lên đến 5:1
2:1
Bảo vệ tiền của khách hàng
Có. Tiền của khách hàng phải được giữ trong các tài khoản ngân hàng tách biệt.
Có. Tiền của khách hàng phải được giữ trong các tài khoản ngân hàng tách biệt.
Bảo vệ số dư âm
Không
Quy định bắt buộc đóng tải khoản khi khoản ký quỹ còn 50%
Không. Vui lòng tham khảo PDS để biết các quy định về đóng tài khoản được áp dụng
Chương trình bồi thường
Không
Có, Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính (lên đến 85.000 GBP cho mỗi nhà đầu tư đủ điều kiện)