Sự kết hợp tuyệt vời nhất giữa hai thế giới

Với quy mô của một công ty công nghệ tài chính toàn cầu và sự nhanh nhạy của một công ty khởi nghiệp, chúng tôi trang bị cho nhà giao dịch tất cả mọi thứ họ cần để giao dịch với các thị trường trên thế giới một cách tự tin, bất kể họ ở đâu trong hành trình giao dịch của mình.

Tầm nhìn của chúng tôi
Một thế giới giao dịch được hỗ trợ bởi công nghệ, nơi các nhà giao dịch đầy tham vọng sẵn sàng đón nhận thách thức và cơ hội của thị trường toàn cầu
Quản lý
Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ nghĩa vụ và hành động có trách nhiệm với khách hàng của mình dưới sự quản lý của ASIC và FCA.