Biura podlegające regulacji

Spółka Pepperstone w Australii jest licencjonowana przez australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), natomiast Pepperstone w Wielkiej Brytanii jest autoryzowana i regulowana przez brytyjską Komisję Nadzoru Finansowego (FCA). Zgodnie z tymi licencjami mamy obowiązek spełniać surowe wymagania dotyczące kapitału, a także wprowadzać i przestrzegać rygorystycznych procedur wewnętrznych, do których należą: ochrona pieniędzy klienta, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, kodeks postępowania, szkolenia, księgowość i audyty.

Inwestuj z Pepperstone

Istotne regulacje prawne

Ta strona określa różne środki ochrony finansowej i prawnej, które otrzymasz, jeśli zostaniesz klientem detalicznym i otworzysz rachunek inwestycyjny za pośrednictwem naszej firmy australijskiej lub brytyjskiej.

Uwaga: otrzymasz inną ochronę prawną, w zależności od tego, za pośrednictwem której firmy Pepperstone będziesz dokonywać inwestycji. Uwaga: poniższe wymagania regulacyjne dotyczą inwestorów detalicznych, natomiast inwestorzy hurtowi mogą podlegać innym wymaganiom. Informacje te nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę w jakimkolwiek kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub użytkowanie naruszałyby lokalne przepisy.

Australia
Wielka Brytania / Europa
Europa
Nazwa podmiotu
Pepperstone Group Limited
Pepperstone Limited
Organ regulacyjny
ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji)
FCA (Komisja Nadzoru Finansowego)
Organ ds. skarg
Australijski Organ ds. Skarg w zakresie finansów
Financial Ombudsman Service
Ograniczenia poziomów dźwigni – główne pary walutowe
Nawet do 500:1, w zależności od instrumentu
30:1
Ograniczenia poziomów dźwigni – mniej popularne pary walutowe, złoto oraz główne indeksy
Nawet do 500:1, w zależności od instrumentu
20:1
Ograniczenia poziomów dźwigni – towary inne niż złoto oraz mniej popularne indeksy akcyjne
Nawet do 500:1, w zależności od instrumentu
10:1
Ograniczenia poziomów dźwigni – pojedyncze akcje
Nawet do 20:1
5:1
Ograniczenia poziomów dźwigni – kryptowaluty
Nawet do 5:1
2:1
Ochrona pieniędzy klienta
Tak. Pieniądze klienta muszą być przechowywane na odseparowanych rachunkach bankowych.
Tak. Pieniądze klienta muszą być przechowywane na odseparowanych rachunkach bankowych.
Ochrona przed saldem ujemnym
Nie
Tak
Zasada obowiązkowego poziomu depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie na poziomie 50%
Nie. Aby dowiedzieć się o obowiązujących zasadach poziomu depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie, prosimy przeczytać oświadczenie dot. ujawniania produktów (PDS)
Tak
Program odszkodowań
Nie
Tak, Financial Services Compensation Scheme (nawet do 85 000 GBP na inwestora spełniającego warunki kwalifikacji)